Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.equiwest.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Nákup na IČ se řídí obchodním zákoníkem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Registrace není povinná a kupující může objednávat zboží též bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodejce.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží na webové stránce prodejce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Zboží, které není skladem odesíláme obvykle do 30 dnů, pokud není dohodnuto či uvedeno jinak. Zboží skladem expedujeme zpravidla následující pracovní den, resp. po připsání částky na účet prodávajícího v případě platby předem.

Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží včetně cen konkrétního zboží. Ceny zboží jsou včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním a balením zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko „koupit“ u konkrétního produktu. Před zasláním objednávky prodávajícímu  je umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit obsah a údaje objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Podrobnosti o tom, jak zboží objednat naleznete v odkazu http://www.equiwest.cz/VSE-O-NAKUPU-a4_0.htm

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno zasláno kupujícímu  elektronickou poštou na email uvedený v objednávce.

Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se nelibí od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedeném u společnosti Fio banka, pro CZK platby 2402111757/2010 
  • pro platby v EUR - Fio banka - č. účtu 2902111761/2010
  • V případě volby doručení zboží prostřednictvím Zásilkovny bezhotovostně platební kartou v místě zvolené Zásilkovny  kupujícím v objednávce, pokud to konkrétní výdejna umožňuje

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná v momentě převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle datumu uvedeném na „výzvě k platbě“ zaslané elektronickou poštou na email kupujícího uvedený v objednávce. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu bezhotovostně je splněn v okamžiku připsání částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě nedostatečného potvrzení objednávky ze strany kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo upraveno na přání kupujícího, u zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží, které bylo smícháno s jiným zbožím, u zboží v uzavřeném obalu, které bylo spotřebitelem vyňato a nelze jej z hygienických důvodů vrátit.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Oznámení pro odstoupení od smlouvy provede zákazník telefonicky, emailem, osobně na provozovně nebo písemně.

Zboží zakoupené na IČ tedy v rámci podnikatelské činnosti nárok na vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty zaniká.

Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy v případě:

-          Vrácení nebo výměna zboží: zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu s jeho veškerým původním příslušenstvím, včetně visaček. Musí být čisté a nepoškozené. Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady. Vrácené zboží NELZE POSÍLAT NA DOBÍRKU – NEBUDE PŘIJATO! Vrácená bude celá kupní cena včetně nákladu spojených s dodáním zboží zákazníkovi. Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající přijal od kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě výměny zboží uvede zákazník informace o nově požadovaném zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí, resp. bude doručeno a zkontrolováno prodávajícím, že byly splněný podmínky pro vrácení či výměnu zboží (že zboží bylo vráceno v pořádku a je schopno dalšího prodeje).

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněz.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, vrátí ho kupující prodávajícímu společně se zbožím.

Jak postupovat při reklamaci naleznete kliknutím na odkaz http://www.equiwest.cz/REKLAMACE-a6_0.htm

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, že se zboží hodí k účelům, který prodávající uvádí, a ke kterému se zboží tohoto druhy obvykle používá. Dále že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tyto ustanovení se netýkají zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře užívání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (resp. dodací adresa), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

-          Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

-          Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
2022 © Equiwest.cz - Všechna práva vyhrazena. Design od OndrejDvorak.com
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz